Driftslogg og dokumentasjon

Her kan du logge inn på Driftsloggen vår: http://logg.kvv.as
Her finner du nærmeste værstasjon som befinner seg på Hagajordet på Einerhaugen, den ligger 150moh: https://bit.ly/2QYKEug